FANDOM


Noble Arms - Excaliburn
NobleArmsExcaliburn
Nhóm liên quan Noble Knight
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 46008667
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú "Noble Knight". Nó không thể bị chọn mục tiêu bởi hiệu ứng bài của đối phương. Vào lượt của bạn, trừ lượt mà lá này vừa đưa vào Mộ bài: Bạn có thể loại ra ngoài lá này từ Mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Quái thú Xyz "Noble Knight" bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn, 1 Quái thú Xyz "Noble Knight" khác tên, bằng cách dùng mục tiêu đó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được xem như Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz gắn trong nó đồng thời trở thành Nguyên liệu Xyz có trong quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Noble Arms - Excaliburn" một lần trong lượt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.