FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 10:11, ngày 7 tháng 11 năm 2013Huykaiba (tường | đóng góp)‎ . . (791 byte) (+791)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable |loaibai = Bài Phép |hinhanh = NobleArmsCaliburn.jpg |tennhat = 聖剣カリバーン |archetype = Noble Knight |phannhanh = Trang bị |mas…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.