No. 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
  • Nhật: No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー
  • Kana: ナンバーズ38 きぼうかいりゅうタイタニック・ギャラクシー
  • Romaji: Nanbāzu Sanjūhachi Kibōkairyū Taitanikku Gyarakushī
  • Việt: Số 38: Ngân Long Điềm Báo Hi Vọng
Khác:
Numbers 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
Hệ

QUANG

Loại
Hạng sao

8 ☆☆☆☆☆☆☆☆

CÔNG / THỦ

3000 / 2500

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Bứt phá

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với các quái thú "Number". (Hiệu ứng Nhanh), khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng của một Bài Phép: Bạn có thể phủ nhận hiệu ứng đó, sau đó trục xuất Bài Phép đó và lá này. Nếu lá này bị trục xuất bởi hiệu ứng này được Triệu hồi Đặc biệt: Gắn Bài Phép bị trục xuất bởi hiệu ứng của lá này vào lá này như nguyên liệu. Khi một quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này; chuyển mục tiêu tấn công vào lá này. Khi một Quái thú Bứt phá bạn điều khiển bị tiêu diệt: Lá này tăng CÔNG bằng với CÔNG gốc của quái thú bị tiêu diệt. Khi lá này bị tiêu diệt: Chọn mục tiêu 1 Quái thú Bứt phá mà bạn điều khiển; nó tăng CÔNG bằng với CÔNG mà lá này đã có trên sân.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh No. 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. During either player's turn, when your opponent activates the effect of a Spell Card: You can negate that effect, then banish that Spell Card and this card. If this card banished by this effect is Special Summoned: Attach the Spell Card banished by this card's effect to this card as an Xyz Material. When an opponent's monster declares an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; change the attack target to this card. When an Xyz Monster you control is destroyed: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK. When this card is destroyed: Target 1 Xyz Monster you control; it gains ATK equal to the ATK this card had on the field.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.