FANDOM


Nirvana High Paladin
涅槃の超魔導剣士(ニルヴァーナ・ハイ・パラディン)
NirvanaHighPaladin-TDIL-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
涅槃の超魔導剣士
ニルヴァーナ・ハイ・パラディン
 Tên Nhật (Chuẩn) 涅槃の超魔導剣士
ニルヴァーナ・ハイ・パラディン
 Tên Nhật (rōmaji) Niruvāna Hai Paradin
 Tên Hàn 니르바나 하이 파라딘
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Spellcaster / Synchro / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 2500
 Mã số 80896940
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.