FANDOM


Night Dragolich
ナイト・ドラゴリッチ
NightDragolich-NECH-EN-UR-1E
 Tên Nhật ナイト・ドラゴリッチ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 0
 Mã số 88724332
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.