FANDOM


Nidhogg, Generaid of Ice
(こおり)(ジェネレイド) ニードヘッグ
 Tên Việt Nidhogg, Chủng Loài Cai Trị của Băng
 Tên Nhật (Kana)
こおりの
ジェネレイド ニードヘッグ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こおり
の王
ジェネレイド
ニードヘッグ
 Tên Nhật (rōmaji) Ko'ori no Jenereido, Nīdoheggu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 2600
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.