Nguyên họa thay thế được dùng để mô tả nguyên họa của bất kỳ lá bài nào mà khác với Bản in Gốc của nó. Nguyên họa thay thế thường là những lá bài quảng cáo, hoặc là những lá bài thường dùng bởi các nhân vật trong anime.

Ví dụ như "Dark Magician Girl" có hơn 4 nguyên họa thay thế trong OCG (3 đã ra mắt ở TCG và 1 là Nguyên họa gốc).

Lưu ý rằng "nguyên họa thay thế" thì khác với chuyện đổi nguyên họa từ OCG sang TCG. Ví dụ như "Axe of Despair", "Barrel Dragon", "Blowback Dragon", "Exodia the Forbidden One", "Harpie Girl", "Mystic Tomato", "Soul Release", .v.v.. thì không được xem là có nguyên họa thay thế.

Tất cả lá bài có nguyên họa thay thế đều có cùng mã số so với bản gốc của chúng, trừ "Polymerization" (với phiên bản khác là Polymerization (Fusion)) và một phiên bản của "Dark Magician" (phiên bản Arkana).

Hiện nay "Blue-Eyes White Dragon" và "Dark Magician" là những lá bài cú nhiều nguyên họa thay thế nhất, với hơn 7 và 6 (gồm cả nguyên họa gốc của chúng) tương ứng.

Xem thêm: Alternate artwork
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.