FANDOM


Nguyên họa gốc là thuật ngữ dùng để mô tả nguyên họa của bất kỳ lá bài nào dùng trong Bản in Gốc của lá bài.

Khá nhiều lá bài có ít nhất một nguyên họa thay thế, chẳng hạn như "Kuriboh" và "Cyber End Dragon".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.