FANDOM


Ngẫu nhiên

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

ランダム

Rōmaji

Randamu

Tiếng Anh

random

Random/Ngẫu nhiên (Nhật: ランダム Randamu) đề cập đến việc khi một hoặc nhiều lá bài được chọn để giở ra xem theo cách này nhưng lại không thể đoán trước được.

Có 2 cách chính để thực hiện điều này:

1. Giữ các lá bài lên, sao cho chúng quay mặt sau về phía đối phương, và để họ lựa chọn chúng một cách ngẫu nhiên.

2. Xếp chúng thành một đống, xáo trộn chúng, và sau đó lấy số bài bạn mong muốn/được yêu cầu từ đầu đống bài.

Cả hai phương pháp đều có thể chấp nhận được, tuy nhiên phương pháp thứ 2 có thể được xem là "hoàn toàn ngẫu nhiên" nhiều hơn.

Trong anime Yu-Gi-Oh! 5D's, Duel Disk sẽ thực hiện chức năng này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.