Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt


Ngài Gongenzaka, hay là Mr. Strong trong phiên bản Anh, là một nhân vật trong anime Yu-Gi-Oh! ARC-V. ông ấy là cha của Noboru, và là chủ của Gongenzaka Dojo.

Thông tin trong bài viết này vẫn chưa hoàn chỉnh, đầy đủ.

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 25: "Ý chí Kiên định!! Gongenzaka Noboru"
Advertisement