FANDOM


Newdoria
  • Nhật: ニュードリュア
  • Romaji: Nyūdoryua
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

[ ]
Khi lá này bị tiêu diệtgửi vào Mộ như kết quả của giao chiến, tiêu diệt 1 quái thú trên sân.
CÔNG / 1200   THỦ / 800
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Newdoria When this card is destroyed and sent to the Graveyard as a result of battle, destroy 1 monster on the field.

Hình ảnh khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.