FANDOM


Neutron Blast
アルティメット・バースト
NeutronBlast-DPRP-EN-UR-1E
 Tên Việt Tia Sáng Tối Cực
 Tên Nhật アルティメット・バースト
 Tên Nhật (rōmaji) Arutimetto Bāsuto
 Tên Nhật (Dịch) Ultimate Burst
 Tên Hàn 궁극의 우뢰탄
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 43845801
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.