Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon
  • Nhật: 超銀河眼の光子龍
  • Kana: ネオ・ギャラクシーアイズ・フォトン・ドラゴン
  • Romaji: Neo Gyarakushīaizu Foton Doragon
  • Việt: Tân Ngân-Nhãn Quang Tử Long
Hệ

QUANG

Hạng sao

8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

Khi lá này được Triệu hồi Bứt phá dùng "Galaxy-Eyes Photon Dragon" làm nguyên liệu: Phủ nhận hiệu ứng của tất cả quái thú khác hiện ở trên sân. Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này; loại tất cả nguyên liệu từ tất cả quái thú khác trên sân vào Mộ. Nếu bạn kích hoạt hiệu ứng này, lá này tăng 500 CÔNG ứng với mỗi cái, nó cũng có thể thực hiện nhiều lần tấn công lên quái thú lên đến số lần tương ứng trong mỗi Giai đoạn Chiến đấu ở lượt này.
CÔNG / 4500   THỦ / 3000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon When this card is Xyz Summoned using "Galaxy-Eyes Photon Dragon" as any of its Materials: Negate the effects of all other monsters currently on the field. You can detach 1 Xyz Material from this card; send all Xyz Materials from all other monsters on the field to the Graveyard. If you activate this effect, this card gains 500 ATK for each, also it can make a attacks on monsters up to the number of Xyz Materials sent to the Graveyard.
Nhật 超銀河眼の光子龍(ネオ・ギャラクシーアイズ・フォトン・ドラゴン)

レベル8モンスター×3

「銀河眼の光子竜」をエクシーズ素材としてこのカードがエクシーズ召喚に成功した時、このカード以外のフィールド上の全てのモンスターのモンスター効果を無効にする。このカードのエクシーズ素材1つを取り除いて発動する事ができる。このカード以外のフィールド上の全てのモンスターエクシーズのエクシーズ素材を全て墓地へ送る。この効果を使用したターン、このカードの攻撃力は墓地へ送ったエクシーズ素材の数×500ポイントアップし、墓地へ送ったエクシーズ素材の数だけモンスターに攻撃できる。
Neo Gyarakushīaizu Foton Doragon

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.