Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Neo Galaxy-Eyes Cipher Dragon
超銀河眼の光波龍(ネオ・ギャラクシーアイズ・サイファー・ドラゴン)
NeoGalaxyEyesCipherDragon-RATE-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Tân Ngân-Nhãn Mã Long
 Tên Nhật (Kana)
超銀河眼の光波龍
ネオ・ギャラクシーアイズ・サイファー・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 超銀河眼の光波龍
ネオ・ギャラクシーアイズ・サイファー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Neo Gyarakushīaizu Saifā Doragon
 Tên Hàn 네오 갤럭시아이즈 사이퍼 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 9 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4500 / 3000
 Mã số 12632096
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.