FANDOM


Neo-Spacian Twinkle Moss
(ネオスペーシアン)・ティンクル・モス
NeoSpacianTwinkleMoss-PTDN-EN-C-1E
 Tên Việt Tân Nhân La Rêu
 Tên Nhật (Kana)
ネオスペーシアン・ティンクル・モス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ネオスペーシアン
・ティンクル・モス
 Tên Nhật (rōmaji) Neosupēshian Tinkuru Mosu
 Tên Nhật (Dịch) Neo-Spacian Tinkle Moss
 Tên Hàn 네오스페이시언트윈클모스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1100
 Mã số 13857930
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.