FANDOM


Neo-Spacian Grand Mole
  • Nhật: N・グラン・モール
  • Kana: ネオスペーシアン・グラン・モール
  • Romaji: Neosupēshian Guran Mōru
  • Việt: Tân Nhân Yển Thử
Hệ

THỔ.png THỔ

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi lá này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, sau khi tính toán thiệt hại bạn có thể đưa cả quái thú đó của đối thủ và lá này về tay.
CÔNG / 900   THỦ / 300
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Neo-Spacian Grand Mole When this card battles with an opponent's monster, after damage calculation you can return that monster and this card to the hand.
Nhật (ネオスペーシアン)・グラン・モール このカードが相手モンスターと戦闘を行った時、相手モンスターとこのカード手札に戻す事ができる。
Neosupēshian Guran Mōru

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.