FANDOM


Neo-Spacian Grand Mole
(ネオスペーシアン)・グラン・モール
NeoSpacianGrandMole-BLRR-EN-UR-1E
 Tên Việt Tân Nhân Yển Thử
 Tên Nhật (Kana)
ネオスペーシアン・グラン・モール
 Tên Nhật (Chuẩn)
ネオスペーシアン
・グラン・モール
 Tên Nhật (rōmaji) Neosupēshian Guran Mōru
 Tên Hàn 네오 스페이시언 그랜드 몰
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 300
 Mã số 80344569
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.