FANDOM


Neo-Spacian Grand Mole
(ネオスペーシアン)・グラン・モール
NeoSpacianGrandMole-BLRR-EN-UR-1E
 Tên Việt Tân Nhân Yển Thử
 Tên Nhật (Kana)
ネオスペーシアン・グラン・モール
 Tên Nhật (Chuẩn)
ネオスペーシアン
・グラン・モール
 Tên Nhật (rōmaji) Neosupēshian Guran Mōru
 Tên Hàn 네오 스페이시언 그랜드 몰
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 300
 Mã số 80344569
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.