Neo-Spacian Glow Moss
(ネオスペーシアン)・グロー・モス
NeoSpacianGlowMoss-SHVA-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Tân Nhân Diệp Rêu
 Tên Nhật (Kana)
ネオスペーシアン・グロー・モス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ネオスペーシアン
・グロー・モス
 Tên Nhật (rōmaji) Neosupēshian Gurō Mosu
 Tên Hàn 네오 스페이시언 글로 모스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 900
 Mã số 17732278
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.