FANDOM


Neo-Spacian Flare Scarab
(ネオスペーシアン)・フレア・スカラベ
NeoSpacianFlareScarab-SHVA-EN-SR-1E
 Tên Việt Tân Nhân Diệm Trùng
 Tên Nhật (Kana)
ネオスペーシアン・フレア・スカラベ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ネオスペーシアン
・フレア・スカラベ
 Tên Nhật (rōmaji) Neo-Supēshian Furea Sukarabe
 Tên Hàn 네오 스페이시언 플래어 스캐럽
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 89621922
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.