FANDOM


Neo-Spacian Dark Panther
(ネオスペーシアン)・ブラック・パンサー
NeoSpacianDarkPanther-BLRR-EN-UR-1E
 Tên Việt Tân Nhân Báo Đen
 Tên Nhật (Kana)
ネオスペーシアン・ブラック・パンサー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ネオスペーシアン
・ブラック・パンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Neosupēshian Burakku Pansā
 Tên Nhật (Dịch) Neo-Spacian Black Panther
 Tên Hàn 네오 스페이시언 블랙 팬서
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 500
 Mã số 43237273
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.