FANDOM


Neo-Spacian Air Hummingbird
(ネオスペーシアン)・エア・ハミングバード
NeoSpacianAirHummingbird-BLRR-EN-UR-1E
 Tên Việt Tân Nhân Không Tước
 Tên Nhật (Kana)
ネオスペーシアン・エア・ハミングバード
 Tên Nhật (Chuẩn)
ネオスペーシアン
・エア・ハミングバード
 Tên Nhật (rōmaji) Neosupēshian Ea Hamingubādo
 Tên Hàn 네오 스페이시언 에어 허밍버드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 600
 Mã số 54959865
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.