FANDOM


Nekroz of Unicore
ユニコールの影霊衣(ネクロス)
NekrozofUnicore-DUPO-EN-UR-1E
 Tên Việt Ảnh Linh Y của Unicore
 Tên Nhật (Kana) ユニコールの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) ユニコールの影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (rōmaji) Yunikōru no Nekurosu
 Tên Hàn 유니코르의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1000
 Mã số 89463537
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.