FANDOM


Nekroz of Trishula
トリシューラの影霊衣(ネクロス)
NekrozofTrishula-DUPO-EN-UR-1E
 Tên Việt Ảnh Linh Y của Trishula
 Tên Nhật (Kana) トリシューラの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) トリシューラの影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (rōmaji) Torishūra no Nekurosu
 Tên Hàn 트리슈라의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2000
 Mã số 52068432
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.