FANDOM


Nekroz of Sophia
sophia(ソピア)影霊衣(ネクロス)
NekrozofSophia-CROS-EN-ScR-1E
 Tên Việt Ảnh Linh Y của Sophia
 Tên Nhật (Kana)
sophia
ソピアの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) sophia
ソピア
の影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (rōmaji) Sopia no Nekurosu
 Tên Hàn sophia의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 11 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 3600 / 3400
 Mã số 21105106
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.