FANDOM


Nekroz of Decisive Armor
ディサイシブの影霊衣(ネクロス)
NekrozofDecisiveArmor-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Việt Ảnh Linh Y của Bộ Giáp Phán Quyết
 Tên Nhật (Kana) ディサイシブの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) ディサイシブの影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (rōmaji) Disaishibu no Nekurosu
 Tên Nhật (Dịch) Nekroz of Decisive
 Tên Hàn 디사이시브의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 2300
 Mã số 88240999
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.