Nekroz of Catastor
カタストルの影霊衣(ネクロス)
NekrozofCatastor-THSF-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Ảnh Linh Y của Catastor
 Tên Nhật (Kana) カタストルの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) カタストルの影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (rōmaji) Katasutoru no Nekurosu
 Tên Hàn 카타스톨의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1200
 Mã số 52846880
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.