Nekroz of Brionac
ブリューナクの影霊衣(ネクロス)
NekrozofBrionac-DUPO-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Ảnh Linh Y của Brionac
 Tên Nhật (Kana) ブリューナクの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) ブリューナクの影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (rōmaji) Buryūnaku no Nekurosu
 Tên Hàn 브류나크의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1400
 Mã số 26674724
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.