FANDOM


"Ảnh Linh Y" (影霊衣(ネクロス) Nekurosu) là một archetype các quái thú THỦY được ra mắt trong Booster SP: Tribe Force còn được hỗ trợ thêm từ Secrets of Eternity.

Miêu tả

Họ là một tộc đã hoàn thiện ma pháp Triệu hồi Tế lễ để đan kết sức mạnh từ những quái thú huyền thoại vào trong chiến giáp thông qua chiếc gương ma pháp, trang bị chúng vào người. Việc này thậm chí còn cho họ quyền năng kiểm soát được sức mạnh của các "Ice Barrier Dragons".[1]

"The Necloth of Clausolas", "Brionac", và "Trishula" tất cả được xuất hiện cùng "Shrit, Caster of the Necloth" tại cùng một thời điểm .Ngoài ra, Cấp sao của họ là 3, 6, và 9 tương ứng với tất cả các bội số trong Cấp sao của "Shrit".

"The Necloth of Unicore" và "Valkyrus" cả hai xuất hiện trong hình dạng lúc còn trẻ của "Archmage of the Necloth", và cả hai đều là quái thú "Fabled". Cập sao của họ là 4 và 8 tương ứng với bội số Cấp sao của "Archmage" (Cấp 4 sao).

"The Necloth of Catastor" và "Decisive Arms" cả hai đều được "Exa, Warrior of the Necloth" mặc như chiến giáp, và nguyên gốc cả hai chính là các lá bài "Ally of Justice". Cấp sao của họ là 5 và 10; đó là bội số Cấp sao của "Exa"(Cấp 5 sao).

Thực tế là mỗi phiên bản Quái thú Hiệu ứng đều có thể giúp lấy phiên bản của Quái thú Tế lễ lên tay người chơi sau khi đã hi sinh chúng để triệu hồi.

Một ngoại lệ duy nhất về quy tắc tính Cấp sao là "The Necloth of Gungnir", chỉ đơn thuần là 7, và được xuất hiện dưới hình dạng "Gishki Emilia" mặc bộ chiến giáp.

Tạo hình

Xuất hiện

Archetype này dựa theo bản thể nhân dạng được Triệu hồi Tế lễ mặc chiến giáp theo hình dạng của các quái thú đã chết. Các quái thú "Necloth" được dựa theo những quái thú từ các archetype trong Duel Terminal, chẳng hạn như "Ice Barrier", "Gishki", "Mist Valley", "Ally of Justice", và "Fabled", và cũng có hiệu ứng tương đồng; ngoài ra, các Quái thú Tế lễ còn là bản thể khác của các quái thú Đồng bộ kể trên với Cấp trong khoảng từ 3 đến 11.

"Nekroz" counterpart Original card
Great Sorcerer of the Nekroz Gishki Avance
Dance Princess of the Nekroz Gishki Emilia
Ariel, Priestess of the Nekroz Gishki Ariel
Nekroz Cycle Aquamirror Cycle
Nekroz Mirror Gishki Aquamirror
Nekroz Kaleidoscope Magic Triangle of the Ice Barrier
Shurit, Strategist of the Nekroz the son of "Gishki Avance" and "Gishki Emilia"
Zefraxa, Flame Beast of the Nekroz Exa, Enforcer of the Nekroz (and possibly a Laval Monster)
Zefrasaber, Swordmaster of the Nekroz Great Sorcerer of the Nekroz (and possibly an X-Saber Monster)
Nekroz of Clausolas Mist Bird Clausolas
Nekroz of Unicore The Fabled Unicore
Nekroz of Catastor Ally of Justice Catastor
Nekroz of Brionac Brionac, Dragon of the Ice Barrier
Nekroz of Gungnir Gungnir, Dragon of the Ice Barrier
Nekroz of Valkyrus Fabled Valkyrus
Nekroz of Trishula Trishula, Dragon of the Ice Barrier
Nekroz of Decisive Armor Ally of Justice Decisive Armor
Nekroz of Sophia Sophia, Goddess of Rebirth

Nguyên từ

"Nekroz" là kiểu nói trại âm của một từ ghép giữa "Necro" và "Cloth/Cross" ("Kurosu" có thể được dịch sang cả hai từ, và cả hai đều phù hợp với chủ đề của nguyên mẫu) đề cập đến việc mặc giáp(cloth/cross) dựa theo các quái thú huyền thoại(necro).

Tản mạn

The "Nekroz" Ritual Monsters are counterparts of existing Synchro Monsters (with the exception of "Nekroz of Sophia") and feature similar effects. The non-Ritual Monsters serve as conventional ritual support, fulfilling tribute requirements and/or fetching key cards to maintain consistency.

Primarily, the "Nekroz" Ritual Monsters ATK or DEF stats are the same as their Synchro counterparts, while also having the same Level. The effects of those ones with Level from 3 to 6 are used to suppress monsters Summoned from the Extra Deck, while the effects of those ones whose Levels range from 7 to 11 give to the player more card advantage, mainly by destroying and/or banishing other cards. In addition, all of them feature a second ability that can be activated by discarding them; these effects range from protecting and empowering on-field "Nekroz" monsters to reviving them and searching for resources. This remarkable property alleviates the recurring problem with Ritual monsters becoming dead draws when the player does not have means of Ritual Summoning them. In addition, the discard-based effects of those ones with Level from 3 to 6 are Spell Speed 1, while the ones with Level 7 and above can be activated during either player's turn.

The archetype's Ritual Monsters are all Nomi monsters that can only be Special Summoned by Ritual Summon. Additionally, all of them (with the exception of "Clausolas" and "Unicore") have restrictions regarding the requirements that can be used for their Ritual Summons. "Catastor" and "Brionac" prohibit the usage of other copies of themselves as Tributes in their Ritual Summons, while one cannot Tribute monsters that share the same Levels as "Gungnir", "Valkyrus", "Trishula", and "Decisive Armor" to Ritual Summon them. "Sophia" can only be Ritual Summoned from the hand Tributing 3 monsters on the field with different Types.

"Nekroz" Level Self-discard effect On-field effect
Clausolas 3 Adds 1 "Nekroz" Spell/Trap card from the Deck to the hand. During either player's turn, targets 1 monster Special Summoned from the Extra Deck, negates its effects and makes it ATK 0, until the end of that turn.
Unicore 4 Targets 1 "Nekroz" card in the Graveyard and adds it to the hand. Continuously negates the effect of monsters Special Summoned from the Extra Deck.
Catastor 5 Targets 1 "Nekroz" monster in the Graveyard and Special Summons it. If an opponent's monster Special Summoned from the Extra Deck battles a "Nekroz" monster, it is destroyed at the start of the Damage Step.
Brionac 6 Adds 1 "Nekroz" monster from the Deck to the hand, except another copy of itself. Targets up to 2 monsters Special Summoned from the Extra Deck and sends them to the Deck.
Gungnir 7 Targets 1 "Nekroz" monster on the its controller's side of the field and prevents it from being destroyed during that turn. Once a turn and during either player's turn, by the cost of a "Nekroz" card on the hand, targets and destroys any card on the field.
Valkyrus 8 Banishes 1 "Nekroz" card from the Graveyard, negates an attack and ends the Battle Phase. Allows its controller to tribute up to 2 monsters from the field and/or hand in order to draw 1 card for each monster tributed.
Trishula 9 Negates the activation of an effect that targets 1 ally "Nekroz" monster. Upon its Ritual Summon, banishes 1 card from the opponent's side of the field, hand (randomly) and Graveyard (without targeting them).
Decisive Armor 10 Targets 1 ally "Nekroz" monster and increases its ATK and DEF by 1000 until the end of that turn. Targets, destroys and banishes 1 opposing Set card.
Sophia 11 By discarding itself along with a "Nekroz" Ritual Spell Card, prevents the opponent from Special Summoning from the Extra Deck during the Main Phase 1 this effect was activated. Upon its Ritual Summon, banishes all other cards on the field and from both players' Graveyard.

Their Ritual Spell Cards are very flexible and have additional effects and conditions that help to achieve the requirements of the Ritual Summons:

 • "Nekroz Mirror" can banish "Nekroz" monsters from the Graveyard as part of the Tributes needed for the Ritual Summon;
 • "Nekroz Kaleidoscope" is a unique Ritual Spell Card, that can be used to Ritual Summon any number of "Nekroz" Ritual Monsters, and can send, from the Extra Deck, a monster whose Level is the same as the total Levels of the intended Ritual Monsters; this versatility helps to maintain card advantage by keeping the monsters on the field and/or hand intact.
 • "Nekroz Cycle" can Ritual Summon a "Nekroz" monster from the Graveyard, and is the first Ritual Spell that can do so.

Each of them also have a second effect that lets the player banish it and a "Nekroz" monster from the Graveyard in order to search for any "Nekroz" Spell Card, provided its owner controls no monsters.

There are also other cards that can give more options to the Deck, such as:

 • "Djinn of Rituals" monsters: if used for a Ritual Summon, they give that Ritual monster additional effects, such as immunity against Trap Cards, effects that target it, or even preventing the opponent from Special Summoning (Traditional only).
 • "Pot of Dichotomy": can be used to simply fill the Deck with "Nekroz" monsters and draw 2 cards, but also can be used to send Synchro/Fusion monsters back to the Extra Deck tributed by the effect of "Nekroz Kaleidoscope", while giving 2 free cards.
 • "Mermail Abysspike": discard any WATER monster to add "Shurit, Strategist of the Nekroz" or "Nekroz of Clausolas". For example, discard "Nekroz of Trishula", add "Nekroz of Clausolas" and discard Clausolas for a "Nekroz Cycle" and Ritual summon Trishula from the Graveyard.
 • "Herald of the Arc Light": In addition to providing a useful Continuous Effect that banishes cards sent from the hand and Deck to the Graveyard, "Arc Light" also acts as a deterrent against the activation of any type of effect; not only being able to Tribute itself to negate the activation and destroy the card, but also searching a Ritual Monster of Ritual Spell Card when it is sent to the Graveyard. It can either be Synchro Summoned through various means, or simply used as Tribute with "Nekroz Kaleidoscope".

Although this deck was extremely powerful in its prime, changes to the banlist throughout 2015 hit the deck's consistency and recovery power (including the banning of Shurit). In 2018, the deck received several new elements of support, including Link Format hardly affecting the deck due to how rarely it uses the Extra Deck for anything but Tribute fodder, and the release of the Impcantation archetype, providing the missing search and recovery power to the deck while also providing Tribute fodder and even access to, for the first time, a non-once per turn, inexact, generic Ritual Spell that does not require Normal Monsters to be played. Their downside of not being able to Summon from the Extra Deck is less serious, as mentioned above, and should this ever become an issue, they can simply be Tributed with Nekroz of Valkyrus.

At the beginning of 2019, the deck got some of its resources back with Nekroz of Brionac becoming Unlimited. Most notably though, Shurit was moved from Banned to Limited, returning the archetype's best means of getting its biggest monsters onto the field.

Recommended Cards

Recommended Cards

Weaknesses

 • "Nekroz" Ritual Monsters are also vulnerable to effects that shut down in-hand effects, such as "Mind Drain", "Debunk", etc. "Imperial Iron Wall" can lock the Graveyard from the effect of the Ritual Spell Cards and the effects of "Valkyrus", "Trishula" and "Decisive Armor".
 • "Masked HERO Dark Law" is also very powerful, since it will banish any Tributes for the Ritual Summons while also banishing the Ritual Spell Cards themselves after their resolve, making the Deck run out of resources in the long run. It also banishes a random card from the hand after a searching effect resolves, potentially crippling the "Nekroz" strategy.
  • Any decks that can utilize "Number 80: Rhapsody in Berserk" can use it to banish the Ritual Spells from the Graveyard, preventing them from adding a new one from the Deck to the hand with their effects.
 • Cards that negate the effects of Spell Cards, such as "Naturia Beast" and "Spell Canceller", are also major threats to this deck as they stop the deck from Special Summoning any of its Ritual Monsters (albeit they can be easily mitigated with the monster effect of "Zefrasaber").
 • "El Shaddoll Anoyatyllis" stops "Nekroz" decks in their tracks as its effect forbids any Special Summoning from the hand or Graveyard with Spell or Trap effects, essentially making all three of their Ritual Spells useless in the hand.
 • "Virus" cards such as "Crush Card Virus" and "Deck Devastation Virus" will work well against them due to the fact they must discard monsters from the hand and destroy the ones they control on the field. Using "Eradicator Epidemic Virus" and declaring "Spell Cards" can rid their hand of any Ritual Spells they may have, and send any other Ritual Spells they may draw to the Graveyard.

Tản mạn

 • "Shurit, Strategist of the Nekroz", "Great Sorcerer of the Nekroz", and "Exa, Enforcer of the Nekroz" are all featured in the artworks of "Nekroz" Ritual Monsters whose Levels are divisible by their own Levels: 3, 4, and 5, respectively. "Dance Princess of the Nekroz" on the other hand, appears in the artworks of "Nekroz" Ritual Monsters whose Levels are prime numbers.
 • It seems that the "Nekroz" armors have the innate ability to affect its wearer's age; the higher their Level, the older they become, and vice-versa.
  • In Shurit's case, he's at his oldest when he wears Trishula's armor, as evidenced by "Nekroz of Trishula" having the highest Level (9) among his Ritual Monster forms.
  • In Great Sorcerer's case, he's at his youngest when he wears Unicore's armor, as evidenced by "Nekroz of Unicore" having the lowest Level (4) among his Ritual Monster forms.
  • Despite this, it seems that "Dance Princess of the Nekroz" and "Exa, Enforcer of the Nekroz" are unaffected by this phenomenon for some unknown reason, although Exa's body mass does appear to increase in his Ritual forms, with "Nekroz of Decisive Armor" featuring an especially bulky Exa.

Tham khảo

 1. The Organization - New Duel Terminal World Lores
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.