FANDOM


"Nekroz" (影霊衣(ネクロス) Nekurosu) là một archetype các quái thú THỦY được ra mắt trong Booster SP: Tribe Force còn được hỗ trợ thêm từ Secrets of Eternity.

Miêu tả

Họ là một tộc đã hoàn thiện ma pháp Triệu hồi Tế lễ để đan kết sức mạnh từ những quái thú huyền thoại vào trong chiến giáp thông qua chiếc gương ma pháp, trang bị chúng vào người. Việc này thậm chí còn cho họ quyền năng kiểm soát được sức mạnh của các "Ice Barrier Dragons".[1]

"The Necloth of Clausolas", "Brionac", và "Trishula" tất cả được xuất hiện cùng "Shrit, Caster of the Necloth" tại cùng một thời điểm .Ngoài ra, Cấp sao của họ là 3, 6, và 9 tương ứng với tất cả các bội số trong Cấp sao của "Shrit".

"The Necloth of Unicore" và "Valkyrus" cả hai xuất hiện trong hình dạng lúc còn trẻ của "Archmage of the Necloth", và cả hai đều là quái thú "Fabled". Cập sao của họ là 4 và 8 tương ứng với bội số Cấp sao của "Archmage" (Cấp 4 sao).

"The Necloth of Catastor" và "Decisive Arms" cả hai đều được "Exa, Warrior of the Necloth" mặc như chiến giáp, và nguyên gốc cả hai chính là các lá bài "Ally of Justice". Cấp sao của họ là 5 và 10; đó là bội số Cấp sao của "Exa"(Cấp 5 sao).

Thực tế là mỗi phiên bản Quái thú Hiệu ứng đều có thể giúp lấy phiên bản của Quái thú Tế lễ lên tay người chơi sau khi đã hi sinh chúng để triệu hồi.

Một ngoại lệ duy nhất về quy tắc tính Cấp sao là "The Necloth of Gungnir", chỉ đơn thuần là 7, và được xuất hiện dưới hình dạng "Gishki Emilia" mặc bộ chiến giáp.

Tạo hình

Xuất hiện

Archetype này dựa theo bản thể nhân dạng được Triệu hồi Tế lễ mặc chiến giáp theo hình dạng của các quái thú đã chết. Các quái thú "Necloth" được dựa theo những quái thú từ các archetype trong Duel Terminal, chẳng hạn như "Ice Barrier", "Gishki", "Mist Valley", "Ally of Justice", và "Fabled", và cũng có hiệu ứng tương đồng; ngoài ra, các Quái thú Tế lễ còn là bản thể khác của các quái thú Đồng bộ kể trên với Cấp sao trong khoảng từ 3 đến 10.

Bản thể "Nekroz" Bản thể Gốc
Great Sorcerer of the Nekroz Gishki Avance
Dance Princess of the Nekroz Gishki Emilia
Ariel, Priestess of the Nekroz Gishki Ariel
Nekroz Cycle Aquamirror Cycle
Nekroz Mirror Gishki Aquamirror
Nekroz Kaleidoscope Magic Triangle of the Ice Barrier
Shurit, Strategist of the Nekroz con trai của "Gishki Avance" và "Gishki Emilia"
Zefraxa, Flame Beast of the Nekroz Exa, Enforcer of the Nekroz (và có thể là Quái thú Laval)
Zefrasaber, Swordmaster of the Nekroz Great Sorcerer of the Nekroz (và có thể là Quái thú X-Saber)
Nekroz of Clausolas Mist Bird Clausolas
Nekroz of Unicore The Fabled Unicore
Nekroz of Catastor Ally of Justice Catastor
Nekroz of Brionac Brionac, Dragon of the Ice Barrier
Nekroz of Gungnir Gungnir, Dragon of the Ice Barrier
Nekroz of Valkyrus Fabled Valkyrus
Nekroz of Trishula Trishula, Dragon of the Ice Barrier
Nekroz of Decisive Armor Ally of Justice Decisive Armor
Nekroz of Sophia Sophia, Goddess of Rebirth

Nguyên từ

"Nekroz" là kiểu nói trại âm của một từ ghép giữa "Necro" và "Cloth/Cross" ("Kurosu" có thể được dịch sang cả hai từ, và cả hai đều phù hợp với chủ đề của nguyên mẫu) đề cập đến việc mặc giáp(cloth/cross) dựa theo các quái thú huyền thoại(necro).

Tản mạn

  • "Shurit, Strategist of the Nekroz", "Great Sorcerer of the Nekroz", and "Exa, Enforcer of the Nekroz" are all featured in the artworks of "Nekroz" Ritual Monsters whose Levels are divisible by their own Levels: 3, 4, and 5, respectively. "Dance Princess of the Nekroz" on the other hand, appears in the artworks of "Nekroz" Ritual Monsters whose Levels are prime numbers.
  • It seems that the "Nekroz" armors have the innate ability to affect its wearer's age; the higher their Level, the older they become, and vice-versa.
    • In Shurit's case, he's at his oldest when he wears Trishula's armor, as evidenced by "Nekroz of Trishula" having the highest Level (9) among his Ritual Monster forms.
    • In Great Sorcerer's case, he's at his youngest when he wears Unicore's armor, as evidenced by "Nekroz of Unicore" having the lowest Level (4) among his Ritual Monster forms.
    • Despite this, it seems that "Dance Princess of the Nekroz" and "Exa, Enforcer of the Nekroz" are unaffected by this phenomenon for some unknown reason, although Exa's body mass does appear to increase in his Ritual forms, with "Nekroz of Decisive Armor" featuring an especially bulky Exa.

Tham khảo

  1. The Organization - New Duel Terminal World Lores
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.