Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness
デーモン・イーター
NefariousArchfiendEaterofNefariousness-DUEA-EN-C-1E.png
 Tên Nhật デーモン・イーター
 Tên Nhật (rōmaji) Demon Ītā
 Tên Nhật (Dịch) Daemon Eater
 Tên Hàn 데몬 이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 200
 Mã số 60666820
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.