FANDOM


Needle Worm
ニードルワーム
NeedleWorm-LCYW-EN-UR-1E
 Tên Nhật ニードルワーム
 Tên Nhật (rōmaji) Nīdoru Wāmu
 Tên Hàn 니들 웜
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 750 / 600
 Mã số 81843628
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.