FANDOM


Necroface
ネクロフェイス
Necroface-CRMS-EN-SR-LE
 Tên Nhật ネクロフェイス
 Tên Nhật (rōmaji) Nekurofeisu
 Tên Hàn 네크로페이스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1800
 Mã số 28297833
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 2
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.