FANDOM


Necro Gardna
ネクロ・ガードナー
NecroGardna-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật ネクロ・ガードナー
 Tên Nhật (rōmaji) Nekuro Gādonā
 Tên Hàn 네크로 가드너
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 1300
 Mã số 04906301
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.