FANDOM


Naturia Gaiastrio
ナチュル・ガイアストライオ
NaturiaGaiastrio-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật ナチュル・ガイアストライオ
 Tên Nhật (rōmaji) Nachuru Gaiasutoraio
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 2100
 Mã số 90555947
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.