FANDOM


Naglfar, Generaid of Flames
(ほのお)(ジェネレイド) ナグルファー
NaglfarGeneraidofFlames-DBMF-JP-OP
 Tên Việt Naglfar, Chủng Loài Cai Trị của Lửa
 Tên Nhật (Kana)
ほのおの
ジェネレイド ナグルファー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほのお
の王
ジェネレイド
ナグルファー
 Tên Nhật (rōmaji) Hono'o no Jenereido, Nagurufā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 3100 / 200
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.