Nâng Hạng

Đây là Mạng Lưới Kết Hợp Nâng Hạng đầu tiên.
Đây là Mạng Lưới Kết Hợp Nâng Hạng đầu tiên.

Nhật (kanji)

ランクアップ

Rōmaji

Rankuappu

Tiếng Anh

Rank-Up

Nâng Hạng (ランクアップ Rankuappu, Rank-Up) là cách thức sử dụng Quái thú Xyz để Triệu Hồi một Quái thú Xyz có Hạng cao hơn trong anime Yu-Gi-Oh! ZEXAL và Yu-Gi-Oh! ARC-V

Một dạng biến thể của Xyz Evolution, nó được xuất hiện lần đầu trong trận Duel giữa Yuma TsukumoBarian quân tốt Fender, người đã sử dụng "Rank-Up-Magic Barian's Force" để Rank-Up "Mechquipped Angineer" thành "CXyz Mechquipped Djinn Angeneral". Kể từ đó, Barians và quân tốt của chúng, cũng như Yuma Tsukumo, Number 96, và Eliphas dễ dàng Rank-Up bằng cách sử dụng nguyên mẫu "Rank-Up-Magic", "Chaos Field", và "Don Thousand's Throne". 

Ngoài ra, trong Yu-Gi-Oh! ZEXAL manga, Kyoji Yagumo sử dụng Rank-Up như một phương để đưa "Numbers" khác thay vì sử dụng Rank-Up để nâng cấp chúng thành "Number C" bằng cách sử dụng lá bài gọi là "Rank-Up Spider Web".

Trong Yu-Gi-Oh! ARC-V anime, nó được sử dụng lần đầu bởi Shay Obsidian trong trận Duel với Sora Perse.

Khi một Quái thú Xyz thường xuyện được Rank Up, nó thường ra kết quả là quái thú "CXyz". Khi là "Number" được Rank Up, nó trở thành"Number C".

Theo Astral, chỉ những người có "Ranked-Up" thiêng liêng mới có thể vào Astral World

Chaos Xyz Evolution

Đây là cách thức đầu tiên của Rank-Up được thấy. Nó thường được sử dụng bởi Barians và những con tốt bị tẩy não của chúng.
Loại Rank-Up chỉ có thể nhìn thấy khi sử dụng bởi những lá bài cùng power of Chaos, như là "Rank-Up-Magic Barian's Force", "Rank-Up-Magic Limited Barian's Force", "Rank-Up-Magic Numeron Force", "Chaos Field", "Rank-Up-Magic Argent Chaos Force", "Rank-Up-Magic The Seventh One", "Don Thousand's Throne" and "Rank-Up-Magic Quick Chaos". Tất cả quái thú "Number" Rank-Up bằng cách thức này trở thành quái thú "Number C", và một số quái thú trở thành quái thú "CXyz".

Double Rank-Up

Double Rank-Up (ダブルランクアップ Daburu Rankuappu) , còn được hiểu là Rank-Up Xyz Evolution, bản chất của nó là cùng một cách thức, mặc dù phần nào chỉ hơn Triệu Hồi một quái thú hơn 1 Rank, nó cho Triệu Hồi một Quái thú Xyz hơn 2 Rank với mục tiêu. Eliphas là người đầu tiên thực hiện Double Rank-Up trong Yu-Gi-Oh! ZEXAL anime. Trong TCG/OCG, Double Rank-Up có thể đạt được bằng cách sử dụng cách là bài "Rank-Up-Magic Astral Force", "Rank-Up-Magic Soul Shave Force" và "Rank-Up-Magic Skip Force".

Example

Related

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.