FANDOM


Mythic Water Dragon
(げん)(すい)(りゅう)
MythicWaterDragon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 1000/2000
Mã số 92841002
Loại Hiệu ứng Summon, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển quái thú THỔ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mythic Water Dragon" một lần trong lượt bằng cách này.
English Description
If you control an EARTH monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Mythic Water Dragon" once per turn this way.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.