FANDOM


Muka Muka
ムカムカ
MukaMuka-BP01-EN-C-1E
 Tên Nhật ムカムカ
 Tên Nhật (rōmaji) Mukamuka
 Tên Hàn 무카무카
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 300
 Mã số 46657337
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.