FANDOM


Morphing Jar #2
カオスポッド
MorphingJar2-SP14-EN-C-1E
 Tên Việt Bình Hỗn Loạn
 Tên Nhật カオスポッド
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosupoddo
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Pod
 Tên Hàn 카오스 포드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 700
 Mã số 79106360
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.