FANDOM


Morphing Jar
メタモルポット
MorphingJar-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Việt Bình Biến Ảo
 Tên Nhật メタモルポット
 Tên Nhật (rōmaji) Metamorupotto
 Tên Nhật (Dịch) Metamor Pot
 Tên Hàn 메타모르 포트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 600
 Mã số 33508719
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.