FANDOM


Morph King Stygi-Gel
 • Nhật:
  へん
  よう
  おう
  ヘル・ゲル
 • Kana:
  へん
  よう
  おうヘル・ゲル
 • Romaji: Hen'yō-ō Heru Geru
 • Việt: Vua Biến Thể - Chất Lỏng Địa Ngục
Khác:
Morph King - Hell Gell
Loại
Cấp sao

1 ★

CÔNG / THỦ

100 / 100

Cấp của lá này thay đổi bằng với một quái thú trên sân của bạn trong lượt nó được Triệu hồi. Bạn sẽ phục hồi 200 Điểm Gốc ứng với mỗi Cấp nó tăng.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Morph King Stygi-Gel This card's level changes to match that of one monster on your field during the turn it was summoned. You will recover 200 LP for each level it gains.
Nhật このカードは召喚したターン自分場モンスター1体と同じレベルになり、上がったレベル×200LPを回復する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.