Monk of the Tenyi
(てん)()(けん)(そう)
MonkoftheTenyi-RIRA-EN-R-1E.png
 Tên Việt Long Quyền Sư Tu Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
てん
いの
けん
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
の拳
けん
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Ten’i no Kensō
 Tên Hàn 천위의 권승
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ.png
 Loại Wyrm / Link
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom.png
 CÔNG / LIÊN 1000 / 1
 Mã số 32519092
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.