"Monarch" ((てい)(おう) Teiō), còn được gọi là "Emperor" trong Yu-Gi-Oh ARC-V manga, là một archetype các Bài PhépBẫy có hỗ trợ cho các quái thú được Triệu hồi Hi sinh như là series "Monarch". Lần đầu nó được giới thiệu trong Cosmo Blazer; sau đó là Shadow Specters giới thiệu về "Mega Monarchs", artwork của những lá bài đó thể hiện việc các "Monarchs" chuyển đổi sang "Mega Monarchs".

Do tên tiếng Nhật của chúng, "Emperor of the Land and Sea" cũng thuộc về archetype này. Mặc dù có "Monarch" trong tên tiếng Anh, nhưng các quái thú của series "Monarch" lại không phải là một phần của archetype này do tên tiếng Nhật của chúng. Tuy nhiên, do các hỗ trợ trong TCGOCG cho archetype này chỉ hoạt động cho các Bài Phép/Bẫy không ở trên sân, nên hiện tại thì trường hợp này cũng không ảnh hưởng gì đến gameplay.

Mỗi lá bài đều có những hiệu ứng độc đáo mà kích hoạt với điều kiện nhằm ngăn chặn các quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ hoặc yêu cầu là phải không có bài trong Bộ bài Phụ, dù vậy "Escalation of the Monarchs", "Strike of the Monarchs" và "Tenacity of the Monarchs" thì không yêu cầu các điều kiện để kích hoạt hiệu ứng của chúng.

As a draw engine, "Tenacity of the Monarchs" can search for "Pantheism of the Monarchs" to dump "The Prime Monarch", Prime being useful as Tribute or Material for Summon; and does not restrict use of the Extra Deck. Is repeatable using PSY-Framelord Omega".

When combined with the effects of "Trade-In" and "Erebus the Underworld Monarch", this draw engine quickly enables a Chaos-like Graveyard engine capable of recycling powerful Monsters like "Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning" or "Dark Armed Dragon".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.