FANDOM


Mokey Mokey
もけもけ
MokeyMokey
Nhóm liên quan Nhóm Mokey Mokey
Loại bài Quái thú Thường
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fairy
ATK/DEF 300/100
Mã số 27288416
Mô tả Tiểu sử
Một thiên thần bị bỏ rơi. Không ai biết những gì cậu ấy suy nghĩ cả. Đôi khi cậu ấy nổi giận và đó là một sự khủng khiếp.
English Description
An outcast angel. Nobody knows what he is thinking at all. Sometimes he gets mad and that is dreadful.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.