FANDOM


Mobius the Mega Monarch
(とう)(ひょう)(てい)メビウス
MobiustheMegaMonarch-MP14-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
とう
ひょう
ていメビウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
とう
ひょう
てい
メビウス
 Tên Hàn 차가운 얼음 제왕 뫼비우스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 23689697
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.