FANDOM


Mistake
手違い(ミステイク)
Mistake-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Việt Sai Lầm
 Tên Nhật (Kana)
手違い
ミステイク
 Tên Nhật (Chuẩn) 手違い
ミステイク
 Tên Nhật (rōmaji) Misuteiku
 Tên Hàn 미스테이크
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 59305593
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

[type::Card page| ][[1]][[2]][name::خطأ !| ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.