FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 10:29, ngày 1 tháng 10 năm 2019Korotime (tường | đóng góp)‎ . . (6.122 byte) (+6.122)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Unofficial name|Croatian|Greek|Portuguese|Thai}} {{Unofficial lore|Portuguese}} {{CardTable2 | vi_name = Trùng Sương Mù | zh_name …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.