FANDOM


Mist Wurm
ミスト・ウォーム
MistWurm-LC5D-EN-UR-1E
 Tên Việt Trùng Sương Mù
 Tên Nhật ミスト・ウォーム
 Tên Nhật (rōmaji) Misuto Wōmu
 Tên Hàn 미스트 우옴
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1500
 Mã số 27315304
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.