FANDOM


Mist Valley Apex Avian
霞の谷(ミスト・バレー)(きょ)(しん)(ちょう)
MistValleyApexAvian-SHVA-EN-SR-1E
 Tên Việt Thung Lũng Sương Mù Khổng Thánh Tước
 Tên Nhật (Kana)
霞の谷
ミスト・バレーの
きょ
しん
ちょう
 Tên Nhật (Chuẩn) 霞の谷
ミスト・バレー
の巨
きょ
しん
ちょう
 Tên Nhật (rōmaji) Misuto Barē no Kyoshinchō
 Tên Nhật (Dịch) Giant God Bird of Mist Valley
 Tên Hàn 안개 골짜기의 거신조
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2000
 Mã số 29587993
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.