FANDOM


Missus Radiant
ミセス・レディエント
MissusRadiant-COTD-JP-OP
 Tên Việt Sư Mẫu Bứt Xạ
 Tên Nhật ミセス・レディエント
 Tên Nhật (rōmaji) Misesu Rediento
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Beast / Link / Effect
 Dấu Liên kết [[:en:{{{link_arrows}}} Link Arrow Monster Cards|{{{link_arrows}}}]] [[File:LM-{{{link_arrows}}}.png]]
 CÔNG / LIÊN 1400 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.