FANDOM


Đôi khi một hiệu ứng tùy chọn chỉ có thể được kích hoạt "khi" một điều kiện xảy ra. Trong trường hợp đó, bạn chỉ được phép kích hoạt hiệu ứng khi điều kiện kích hoạt được thoả mãn là sự việc diễn ra cuối cùng trong chuỗi. Nếu có gì đó xảy ra sau khi điều kiện kích hoạt đã thoả mãn, thì bạn sẽ bị missed the timing/tạm dịch: Lỡ mất thời cơ (Lỡ thời) (タイミングを逃す Taimingu wo Nogasu), và sẽ không thể kích hoạt hiệu ứng tùy chọn, trừ khi nó là một loại Trigger Effect nào đó, như là cụm từ "Nếu... bạn có thể...". Hiệu ứng tùy chọn mà có thể bị miss the timing là cụm từ "Khi... bạn có thể..."

Điều này chủ yếu áp dụng cho Bài Quái thú với Trigger Effects tùy chọn như là "Peten the Dark Clown" và "Poison Draw Frog", nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến Bài PhépBẫy như là "Appropriate" và "Heart of the Underdog".

Các ví dụ

Về ví dụ, xem xét các điều luật sau đây:

Đó là vì việc đầu tiên bạn Hi sinh "Peten the Dark Clown" là một chi phí, và sau điều đó là việc quái thú khác được Triệu hồi Hi sinh thành công. Điều xảy ra cuối cùng không phải là "Peten the Dark Clown" được đưa vào Mộ bài, do đó nó bị misses the timing.

  • Nếu "Peten the Dark Clown" được Hi sinh bởi "Mystik Wok" hay "Cannon Soldier", điều xảy ra cuối cùng là các hiệu ứng đó được thực thi, vì thế mà hiệu ứng của "Peten" không được kích hoạt.

Đó là vì việc đầu tiên bạn Hi sinh "Peten the Dark Clown" là một chi phí, và sau điều đó là "Mystik Wok" thực thi và tăng thêm Điểm Gốc cho bạn. Điều xảy ra cuối cùng không phải là "Peten the Dark Clown" được đưa vào Mộ bài, do đó nó bị misses the timing.

  • "Appropriate" chỉ có thể được kích hoạt nếu hiệu ứng cuối cùng trong Chuỗi kết thúc với việc đối phương rút một (số)lá bài bên ngoài Giai đoạn Rút bài của họ....
  • Đối phương không thể kích hoạt "Appropriate" sau khi bạn kích hoạt "Graceful Charity" do hiệu ứng cuối cùng lúc thực thi "Graceful Charity" là vứt bài, không phải rút bài, và đối phương bị misses the timing. Tuy nhiên, nếu đối phương đang điều khiển "Appropriate" đã kích hoạt sẵn và bạn kích hoạt "Graceful Charity", thì đối phương vẫn có thể rút 2 lá bài.

Như đã giải thích, điều xảy ra cuối cùng không phải là rút bài, do đó "Appropriate" bị misses the timing.

Đối với sự kích hoạt mới

Kích hoạt những hiệu ứng mới sẽ không khiến một hiệu ứng bị miss the timing. Kể cả nếu bạn kích hoạt một lá bài mới, thì nó vẫn được xem là "Khi..." điều kiện kích hoạt làm chính xác.

Ví dụ như:

  • Missing the timing: Giả sử bạn có 3 bản sao của "Heart of the Underdog" trên sân, và rút được một Quái thú Thường vào Giai đoạn Rút bài của bạn. Bạn có thể lập tức kích hoạt hiệu ứng của cả 3 bản sao "Heart of the Underdog", và bởi vì chúng kích hoạt đồng loạt, nên chúng tạo thành một Chuỗi là Chuỗi Liên kết 1, 2, và 3. Nếu bạn rút 1 Quái thú Thường ở Chuỗi Liên kết 3 hoặc 2, các bản sao "Heart of the Underdog" của bạn không thể kích hoạt lại. Điều này là bởi vì chúng là Trigger Effects tùy chọn "khi... bạn có thể", và bạn bị "miss the timing" bởi do bạn rút được Quái thú Thường ở giữa một chuỗi và không phải ở Chuỗi Liên kết 1. Tuy nhiên, nếu bạn rút một Quái thú Thường ở Chuỗi Liên kết 1, thì tất cả 3 bản sao của "Heart of the Underdog" sẽ lại kích hoạt hiệu ứng của chúng.

Lưu ý rằng tất cả 3 bản sao của "Heart of the Underdog" sẽ vẫn kích hoạt. Sau khi bạn kích hoạt bản sao đầu tiên của "Heart of the Underdog", thì điều xảy ra cuối cùng là bạn rút một Quái thú Thường (bạn không cần xem xét đến việc kích hoạt hiệu ứng của bản sao đầu), do đó bạn có thể kích hoạt bản sao thứ hai.

"Bottomless Trap Hole" vẫn có thể được kích hoạt bởi vì nó vẫn được xem xét lúc "Khi "The Wicked Avatar" đã được Triệu hồi thành công". Nó không cần quan tâm đến hiệu ứng của "The Wicked Avatar" đã kích hoạt ở Chuỗi Liên kết 1.

Đối với các liên từ "và", "và nếu làm vậy", "đồng thời" & "sau đó"

Đối với những lá bài có Problem Solving Card Text mà được ghi trong hiệu ứng của chúng từ "sau đó", tiếp theo đó là một phần khác của hiệu ứng, sẽ gây cho những lá bài có điều kiện kích hoạt "khi... bạn có thể" một điều gì đó làm miss the timing trong việc kích hoạt hiệu ứng của chúng. Điều này là do các phần khác nhau của hiệu ứng thì KHÔNG được xem là xảy ra cùng một lúc, do bạn thực hiện các phần trước "sau đó", và rồi kế tiếp bạn mới thực hiện phần sau "sau đó".

Ví dụ như:

  • Người A điều khiển Bujin Yamato và có Bujin Mikazuchi trên tay họ và Người B có Soul Taker trên tay họ. Người B kích hoạt Soul Taker, chọn mục tiêu Bujin Yamato. Soul Taker có ghi: "Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; hủy mục tiêu đó, sau đó đối phương nhận 1000 Điểm Gốc." Bujin Mikazuchi có ghi: "Khi một quái thú "Bujin" Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn." Bujin Mikazuchi của Người A sẽ miss the timing ở đây, do việc hủy bài là điều đầu tiên xảy ra, SAU ĐÓ việc tăng thêm Điểm Gốc xảy ra, dó là do việc hủy bài và tăng Điểm Gốc không có xảy ra cùng một lúc.

Những lá bài có ghi "và", "và nếu làm vậy" hoặc "đồng thời" sẽ không miss the timing nếu việc xảy ra cuối cùng là một trong các điều được ghi trong nội dung, và đây là do những hiệu ứng này ĐƯỢC xem là xảy ra cùng một lúc, không như "sau đó", và vì vậy các lá bài được kích hoạt không gây ra bất kỳ vấn đề về thời điểm.

Ví dụ như:

  • Người A điều khiển Number 61: Volcasaurus và Người B điều khiển Bujin Yamato và có Bujin Mikazuchi trên tay họ. Người A kích hoạt hiệu ứng của Number 61: Volcasaurus chọn mục tiêu Bujin Yamato. Number 61: Volcasarus có ghi: "Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này để chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; hủy quái thú đó của đối phương, và nếu làm vậy, gây thiệt hại cho đối phương bằng ATK gốc của quái thú đã bị hủy." Bujin Mikazuchi có ghi: ""Khi một quái thú "Bujin" Loại-Beast-Warrior bạn điều khiển bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn." Do việc hủy bài và gây thiệt hại xảy ra cùng một lúc, nên Bujin Mikazuchi có thể Triệu hồi Đặc biệt chính nó từ tay. Kết quả tương tự cũng xảy ra trong trường hợp của "và" hoặc "đồng thời", nhưng không có "sau đó".

Hiệu ứng tùy chọn không bị missing the timing

Lưu ý rằng Missing the timing chỉ áp dụng cho các hiệu ứng tùy chọn mà được kích hoạt "Khi... bạn có thể..." điều gì đó xảy ra. Nó không được áp dụng cho hiệu ứng tùy chọn mà được kích hoạt "Nếu..." điều gì đó xảy ra, chẳng hạn như "Watapon" hay "Ultimate Ancient Gear Golem", và nó cũng không áp dụng cho các hiệu ứng tuỳ chọn mà được kích hoạt "Sau khi..." điều gì đó xảy ra (như "Voltanis the Adjudicator"). Các hiệu ứng như vậy sẽ không bao giờ bị miss the timing. Tương tự như cụm từ "Khi..." là hiệu ứng bắt buộc cũng không thể bị miss the timing.

Xem thêm

các ví dụ về Missing the timing:

Các ví dụ về hiệu ứng không thể miss the timing:

Bản In Chính thức liên quan đến Missing the timing:

Missing the Timing EN-US
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.